RSS
 

Zapobieganie rakowi wg. dra Otto Warburga, krew i tlen

18 gru

Oczywiście każdy powienien się przyjrzeć diecie wg. pani doktor Johanny Budwig.  A tutaj coś innego, równie ciekawego.

Oto na co natrafiłam w dniu dzisiejszym, zaskakujący i prosty artykuł, będący streszczeniem pracy naukowej doktora Otto Warburga na temat „Główna przyczyna i zapobieganie rakowi” z 1966 r.:

http://www.alkalizeforhealth.net/Loxygen2.htm

Twierdzi on, że miliony osób można by było w bardzo prosty sposób uratować.

To prevent cancer it is therefore proposed first to keep the speed of the blood stream so high that the venous blood still contains sufficient oxygen; second, to keep high the concentration of hemoglobin in the blood; third, to add always to the food, even of healthy people, the active groups of the respiratory enzymes; and to increase the doses of these groups, if a precancerous state has already developed. If at the same time exogenous carcinogens are excluded rigorously, then much of the endogenous cancer may be prevented today.

These proposals are in no way utopian. On the contrary, they may be realized by everybody, everywhere, at any hour. Unlike the prevention of many other diseases, the prevention of cancer requires no government help, and not much money.

Co można przetłumaczyć mniej-więcej tak:

„W celu zapobiegania rakowi proponuje się więc, po pierwsze, utrzymać prędkość strumienia krwi na tak wysokim poziomie, aby krew żylna wciąż zawierała wydajny tlen; po drugie, utrzymać wysoką koncentrację hemoglobiny we krwi; po trzecie, dodawać zawsze do żywności, nawet dla zdrowych ludzi, aktywne grupy enzymów oddechowych (przyp.aut.: to enzymy szczególnie ważne w procesie przemiany materii, czyli trawieniu pożywienia); i podwyższyć dozowanie tych grup, gdyby stan przedrakowy już się rozwinął. Jeśli w tym samym czasie egzogenne karcynogeny są dokładnie, rygorystycznie wykluczone, wtedy można zapobiec rakowi wewnętrznemu w większości już dziś”.

„Te propozycje nie są utopijne w żadnym wypadku. Wręcz przeciwnie, mogą być zrealizowane przez każdego człowieka, wszędzie, o każdej godzinie. W odróżnieniu od zapobiegania niektórym innym chorobom, zapobieganie rakowi nie wymaga ani pomocy rządowej, ani zbyt wielu pieniędzy”.

 

Ten sam doktor dziwi się, że tej wiedzy się nie wykorzystuje i że nie do opisania jest ignorancja posiadanej już wiedzy o zapobieganiu rakowi, dzięki której można uratować już teraz miliony istnień ludzkich. (A było to juz oczywiste w 1966 roku).

Zachęcam wszystkich zainteresowanych do samodzielnego pogłębienia tematu.

 

Tutaj może być pomocny i prosty artykuł na temat enzymów w pożywieniu: http://www.joga-joga.pl/pl138/teksty86/enzymy_w_pozywieniu

 

Co jeszcze? Sport! Ruch na świeżym powietrzu!

Żelazo w pożywieniu, natka pietruszki.

 

Tymczasem dużo zdrowia życzę :)

 

KONTYNUACJA ARTYKUŁU: http://prosto-zdrowo-i-przyjemnie.blog.pl/2016/04/10/zelazo-i-miedz/

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Dodaj komentarz